Universiteit Utrecht

Door naar de website te gaan, vind je meer informatie over agenda en sprekers. Verder kan je je inschrijven.

Deelname is kosteloos, doelgroep is Supply Chain Management, Logistics, Finance, Treasury.

Universiteit Utrecht


Utrecht
Nederland