Document

Handreiking MVI, advies voor overheden om MVI beter te organiseren

Profielfoto van Marc Brugman
Marc Brugman
1 november 2021 | 1 minuut lezen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) staat in Nederland sinds 2015 op de politieke en bestuurlijke agenda. Al sinds 2006 is er beleid op het gebied van duurzaam inkopen. In deze periode is een infrastructuur opgebouwd met instrumenten die aanjagen, ondersteunen, verbinden en monitoren. Er zijn goede voorbeelden van MVI, het wordt vaker toegepast, de kennis is gegroeid en de effecten van MVI kunnen worden gemeten. Toch blijkt implementatie van MVI in de praktijk lastig en zijn er nog flinke stappen te maken.

<Bron Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat>

MVI is een organisatiebrede opgave. Het begint bij de juiste opdrachtformulering. Daarnaast zijn aangepaste inkoopprocessen nodig. Maar ook de contractuele samenwerking met leveranciers zal moeten veranderen. Voor MVI zijn veel verschillende betrokkenen vanuit diverse functies nodig. MVI is een ontwikkeltraject dat om continue verbetering vraagt. Je bent er niet met het stellen van een aantal eisen. Om MVI-activiteiten te kunnen verbeteren, is het belangrijk om te weten wat de stand van zaken is en waar verbetering mogelijk is. Monitoring van zowel activiteiten als effecten is dus vereist.

Deze handreiking HANDREIKING MONITORING EN CONTRACTUELE BORGING MVI van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat in op twee hoofdvragen:
 

1. Hoe organiseer je MVI-monitoring in je organisatie?

2. Hoe borg je MVI contractueel?

Deze handreiking beschrijft voor beide vragen welke organisatorische stappen hiervoor nodig zijn.