Document

AIVG voor de zorg ter consultatie!

Profielfoto van Ton van Geijlswijk
20 december 2021 | 1 minuut lezen

In de werkgroep AIVG, waarin zowel inkoop als industrie vertegenwoordigd is, zijn er dit jaar lange, doorwrochte discussies gevoerd en nu is het zover, de concept-AIVG 2022 (zie bijlage) ligt ter consultatie voor aan het werkveld!

Achtergrond

Bij de lancering van de AIVG in 2017 is afgesproken deze na een aantal jaar te evalueren en te herzien. Uitgangspunt van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) is dat deze breed gedragen worden door zorg gerelateerde organisaties om zodoende de administratieve lasten bij instellingen en leveranciers te beperken en het zakendoen te vereenvoudigen. Deze AIVG zijn opgesteld en juridisch getoetst door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit instellingen/ samenwerkingsverbanden en vanuit brancheorganisaties. In alle redelijkheid en billijkheid naar beide kanten toe hebben we de AIVG meer wederkerig gemaakt. Deze AIVG is daarmee breed gedragen.

Er is ook gestreefd om de AIVG zoveel mogelijk (juridisch) gelijk te trekken met de AIV van de NFU. Fundamenteel verschil blijft dat de AIVG een breder toepassingsgebied heeft dan de AIV van de NFU. Elke toevoeging is kritisch beoordeeld en geactualiseerd. Gezien de hoeveelheid (kleine en grote) (tekstuele) wijzigingen hebben we er niet voor gekozen een vergelijkend document te maken. Wel is deze concept-toelichting opgesteld die hieronder ook is te vinden.

We roepen ook jou en/of je afdeling op dit concept kritisch te bekijken en jouw verbeteringen incl. motivering en concrete tekstvoorstellen aan ons te sturen!

Vervolg

Op 12 januari buigt de werkgroep zich over de inbreng vanuit het werkveld en we verwachten de nieuwe AIVG 2022 vervolgens in februari te deponeren. De bijbehorende huidige én nieuwe modules zullen gelijktijdig of kort erna het daglicht zien.

Om jullie inbreng gestructureerd te kunnen bespreken verzoeken we je jouw reactie incl. motivering en concrete tekstvoorstellen aan ons te sturen via het Excel-format hieronder. We ontvangen jouw reactie graag via zorg@nevi.nl

De huidige AIVG 2017 (en alle andere tools van Nevi Zorg) vind je hier. https://nevi.nl/sectoren/inkopen-zorg/nevi-zorg-tools