Document

Inkopen met Impact - Inkoopbeleidsplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Profielfoto van Harold Kip
21 juni 2022 | 1 minuut lezen

Zingeving en betekenis geven spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Dat vertaalt zich naar organisaties. Ook naar de onze. Dus vroeg de Dienst Justitiële Inrichtingen zich af: Zou het niet mooi zijn als de maatschappelijke opdracht en het inkoopbeleid met elkaar konden worden verbonden? Dat alle leveranciers een steentje bijdragen aan de doelstelling van de Dienst Justitiële Inrichtingen: het insluiten van justitiabelen, het herstellen van de rechtsorde en het voorkomen van recidive?

Het is een idee dat de afgelopen tijd steeds vastere vormen kreeg en dat uiteindelijk zijn weerslag heeft gevonden in het inkoopbeleid. Dit beleidsplan beschrijft het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hiermee slaat DJI een nieuwe weg in. Ze beschrijven hoe zij vanuit inkoop een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen. Dit noemen zij: inkopen met impact.

Meer informatie over Inkopen met Impact bij de Dienst Justitiële Inrichtingen vind je op dji.nl/over-dji/zaken-doen-met-dji/inkopen-met-impact.