Nieuws

DNR2022: veel ontvangen reacties. Schrijfgroep aan de slag.

Profielfoto van Hub Keulen
18 mei 2022 | 1 minuut lezen

Van 15 maart t/m 30 april heeft de gezamenlijke schrijfgroep van Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), Koninklijke NLingenieurs, brancheorganisatie MKB INFRA, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) en Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) haar conceptversie van een nieuwe DNR2022 open geconsulteerd. Iedereen die dat wilde kon zijn of haar reactie geven op dit document. Dat is ook veelvuldig gebeurd. In totaal zijn  er zo’n 90 reacties ontvangen. Vanuit opdrachtnemers, opdrachtgevers, verzekeraars, bouwers, intermediairs en wetenschap. De schrijfgroep is blij verrast met de overweldigende respons en ziet dit als een belangrijke voorwaarde om aan een breed draagvlak te bouwen.

Er zijn veel interessante reacties, soms elkaar versterkend, soms tegenstrijdig. De een wil op onderdelen strenger, de ander minder streng. Net als bij het schrijven van de conceptversie zal de schrijfgroep zich inspannen om bij het verwerken van de reacties de balans tussen de belangen van alle betrokkenen te bewaken, waarbij compromissen soms onvermijdelijk zijn.

Graag willen de auteurs iedereen die de moeite heeft genomen een reactie te geven hartelijk danken.

De schrijfgroep is direct aan de slag gegaan om alle ontvangen input nauwkeurig te lezen, te bespreken en van een reactie te voorzien. En om te bezien of en hoe suggesties verwerkt kunnen worden in de DNR2022. Een precieze tijdsplanning voor de zorgvuldige afwikkeling van dat proces is op dit moment gezien het grote aantal en de uitgebreidheid van de reacties nog niet te geven. Maar als deze stap achter de rug is volgt een uitgebreide terugkoppeling. Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

 De schrijfgroep: Michel Geertse, Ton van Geijlswijk, Hub Keulen, Meriam de Koning, Desirée van Laerhoven en Arnoud Willemsen.