Nieuws

Vacature Strategisch adviseur inkoop bij Waterschap Vechtstromen

Dankzij jou schoon, voldoende en veilig water
Als strategisch adviseur inkoop zorg je dat het strategisch inkoopbeleid goed verankerd is binnen Vechtstromen. Als spil in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel op inkoopgebied, zorg je voor het opstellen, (bestuurlijk) vaststellen en uitrollen van de inkoopvisie en -strategie en het inkoopbeleid. Daarnaast zet je jouw kennis en ervaring in om het inkoopteam te blijven door ontwikkelen. Zo zorg jij op jouw manier voor schoon, veilig en genoeg water. Help jij ons een aantrekkelijke leefomgeving te realiseren? Solliciteer dan direct op de vacature strategisch adviseur inkoop bij waterschap Vechtstromen!

Profielfoto van Vera Koster
23 januari 2023 | 1 minuut lezen

Eind vorig jaar is de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen vastgesteld. Jij bent verantwoordelijk om samen met je inkoopcollega’s deze strategie in te bedden binnen de organisatie. Daarnaast begeleid of coördineer je (complexe) aanbestedingen en borg je de doelmatigheid en de rechtmatigheid hiervan. Als strategisch adviseur inkoop claim je een proactieve positie in complexe inkoopissues. Je zit al bij de klant aan tafel voordat de klant het zelf doorheeft. Je bent een vraagbaak voor je collega's op inkoopgebied.

Om je werk goed te kunnen uitvoeren, onderhoud je in- en extern een relevant klant- en relatienetwerk, dat je proactief verder uitbouwt. Aan jou de taak om de wederzijdse verwachtingen met betrekking tot de inkoopdienstverlening (zowel bestuurlijk als ambtelijk) te managen en te verbinden. Gaat het om besluitvorming rondom zowel in- als externe complexe ontwikkelings- en veranderprocessen, dan heb jij een belangrijke adviserende rol. Zo adviseer en begeleid je het bestuur, (lijn)management en medewerkers bij deze processen en de implementatie en uitvoering ervan. Je bent in staat om kansen voor verbetering van de dienstverlening in het inkoopdomein te onderkennen en je weet deze door te vertalen naar concrete verbetervoorstellen voor inkoop en contractmanagement.