Nieuws

Start consultatie van De verNieuwde Regeling (DNR2022)

Profielfoto van Hub Keulen
15 maart 2022 | 1 minuut lezen

Vandaag starten we met een brede, open consultatie van De verNieuwde Regeling, een herziening van de DNR waar de afgelopen jaren, maar vooral de afgelopen maanden intensief aan is gewerkt door een 5-tal partners: de BNA, NLIngenieurs, Nevi, Bizob en MKB-Infra. Met als doel om te komen tot paritaire voorwaarden, die door iedereen gebruikt (moeten) gaan worden, en we eindelijk een keer af zijn van de “battle of forms” in deze branche.

Gedurende 6 weken wordt eenieder in staat gesteld zijn/haar inbreng te hebben. Na sluiting van deze termijn (30 april) zal de schrijfgroep alle reacties aandachtig bestuderen en – indien daar aanleiding voor is – aanpassingen doen alvorens de definitieve versie wordt vastgesteld.

De conceptversie van De verNieuwde Regeling tref je hier aan, inclusief een document voor een eventuele reactie.

Om jouw inbreng gestructureerd te kunnen bespreken verzoeken we je om jouw reactie incl. motivering en concrete tekstvoorstellen aan ons te sturen via dit document. We ontvangen jouw reactie graag via dnr@nevi.nl.