Nieuws

Start consultatie van De verNieuwde Regeling (DNR2022)

Profielfoto van Hub Keulen
15 maart 2022 | 1 minuut lezen

Vandaag starten we met een brede, open consultatie van De verNieuwde Regeling, een herziening van de DNR waar de afgelopen jaren, maar vooral de afgelopen maanden intensief aan is gewerkt door een 5-tal partners: de BNA, NLIngenieurs, Nevi, Bizob en MKB-Infra. Met als doel om te komen tot paritaire voorwaarden, die door iedereen gebruikt (moeten) gaan worden, en we eindelijk een keer af zijn van de “battle of forms” in deze branche.

Gedurende 6 weken wordt eenieder in staat gesteld zijn/haar inbreng te hebben. Na sluiting van deze termijn (30 april) zal de schrijfgroep alle reacties aandachtig bestuderen en – indien daar aanleiding voor is – aanpassingen doen alvorens de definitieve versie wordt vastgesteld.

De conceptversie van De verNieuwde Regeling tref je hier aan, inclusief een document voor een eventuele reactie.

Om jouw inbreng gestructureerd te kunnen bespreken verzoeken we je om jouw reactie incl. motivering en concrete tekstvoorstellen aan ons te sturen via dit document. We ontvangen jouw reactie graag via dnr@nevi.nl.

Profielfoto van Ton van Geijlswijk
23 maart 2022
Profielfoto van Ton van Geijlswijk
23 maart 2022

Naar aanleiding van de consultatie van De verNieuwde Regeling 2022 bereikt ons de vraag of het mogelijk is alle wijzigingen t.o.v. de DNR 2011, herziening 2013 aan te geven. Dit is een begrijpelijke vraag, maar de wijzigingen zijn zodanig – zowel inhoudelijk als qua structuur/artikelnummer als naar taalgebruik – dat een dergelijk document zo onoverzichtelijk zou worden, dat het niet meer leesbaar is. Wij hebben ons dan ook beperkt tot een duiding van de belangrijkste wijzigingen in de inleiding.

De verNieuwde Regeling 2022 is een totaal nieuw document, dat voor een groot deel geïnspireerd is op de DNR 2011, maar daarnaast ook op gangbare afwijkingen op die DNR en op eigen voorwaarden die diverse opdrachtgevers in de publieke en niet-publieke sector hanteren. Er liggen dus nadrukkelijk meerdere documenten aan ten grondslag. Het doel van deze nieuwe DNR is dan ook om, als paritaire set voorwaarden, via brede acceptatie die diversiteit aan documenten te vervangen.

Aangeven in hoeverre de DNR 2022 afwijkt van alle brondocumenten is onbegonnen werk.

In het produceren van een “complete lijst van afwijkingen” zien wij daarnaast het risico, dat alleen nog maar op de lijst van afwijkingen wordt gereageerd, terwijl voor de schrijfgroep nu juist het totaalplaatje van essentieel belang is.

Derhalve, begrip hebbend voor de vraag, zijn wij van mening dat het opstellen van een lijst van afwijkingen tot meer verwarring dan verduidelijking zal leiden, en hebben wij daarom besloten dit niet te doen.

De schrijfgroep: Michel Geertse, @Ton van Geijlswijk, @Hub Keulen, Meriam de Koning, Desirée van Laerhoven en Arnoud Willemsen.