Nieuws

Nieuwe Nevi Ledenraad

Profielfoto van Ed de Rochemont
10 juni 2021 | 1 minuut lezen

We zijn blij met en trots op de nieuwe Nevi Ledenraad. De nieuwe afgevaardigden denken de komende drie jaar (2021, 2022 en 2023) mee over niet alleen nieuwe ontwikkelingen bij Nevi, maar ook over de markt en vooral over de ontwikkeling van ons prachtige vakgebied.

Waarom bestaat de Nevi Ledenraad?

Onze leden zijn een waardevolle bron van kennis en ervaring. Inkoop is onze gezamenlijke passie en maatschappelijke binding. De ontwikkelingen in de markt én in ons vakgebied vragen om kennis en betrokkenheid. Om alert in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is snelle besluitvorming noodzakelijk en inspraak van leden essentieel. De ledenraad komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar en bestaat uit minimaal 20 en maximaal 30 personen. Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats.

"Snelle besluitvorming en inspraak van leden zijn essentieel om alert te kunnen inspelen op marktontwikkelingen in ons vakgebied. Beiden passen bij een ondernemende vereniging. De Nevi Ledenraad vertegenwoordigt leden en zorgt voor verbinding."

Wie zijn de Nevi Ledenraadsleden?

De Nevi Ledenraad is georganiseerd per regio; er zijn afvaardigingen uit alle windstreken van Nederland. Hieronder zie je de afgevaardigden per regio. Wie ken jij?

Nevi Noord

Nevi Noord-West

Nevi Oost

Nevi Zuid

Nevi Zuid-West

 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Namens alle Nevi leden, wensen wij jullie allemaal succes en vooral plezier in de komende jaren!

Meer informatie over de Nevi Ledenraad vind je op nevi.nl/ledenraad.